Disclaimer

Elektrischescooter-XL wijst voor alle duidelijkheid op het volgende:
U gaat akkoord met deze disclaimer als u gebruikt maakt van onze website.

Website inhoud
Elektrischescooter-XL streeft naar perfectie en met zorg wordt aan deze website gewerkt. Desondanks kan het gebeuren dat er onjuiste informatie en/of prijzen op de website staan. Ook kan informatie onvolledig zijn. Wij zullen al het mogelijke doen om dit te voorkomen.

Er wordt geregeld nieuwe informatie aan de site toegevoegd, aangevuld of aangepast. Elektrischescooter-XL behoudt zich het recht voor om eventuele informatie en gegevens op deze website te wijzigen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor schade, dataverlies of indirecte schade die in verband wordt gebracht met de informatie op deze website.

Merk en vormgeving
Elektrischescooter-XL naam, logo, huisstijl, vormgeving, foto’s en merknamen / scooternamen zijn beschermd door het Nederlands auteursrecht en mogen niet zonder toestemming van de merkhouder gereproduceerd, gepubliceerd of gedistribueerd worden. Deze informatie mag alleen voor persoonlijke of informatieve doeleinden worden gebruikt met het vernoemen van de Bron.

Elektrischescooter-XL behoudt zich het recht voor de informatie en communicatie die op de website wordt aangeboden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

Alle punten op een rij
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: iedere webpagina waarin Elektrischescooter-XL een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

Elektrischescooter-XL: de bevoegde uitgever van de webpagina;
Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

Elektrischescooter-XL: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Elektrischescooter-XL spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Elektrischescooter-XL verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Elektrischescooter-XL is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Elektrischescooter-XL mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is Elektrischescooter-XL niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zult Elektrischescooter-XL, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@elektrischescooter-xl.nl