Privacy statement

Privacy Policy voor Bezoekers
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://www.elektrischescooter-xl.nl bezoekt.

Beheer
De website www.elektrischescooter-xl.nl staat onder beheer van Elektrischescooter-XL met als hoofd beheerder Mull2Media B.V. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.mull2media.nl/. Elektrischescooter-XL is de handelsnaam van La Souris B.V.

Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Elektrischescooter-XL worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b. Elektrischescooter-XL zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en zal uw gegevens niet gebruiken voor het versturen van mails, of het onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.

Cookies
3a. Elektrischescooter-XL maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Elektrischescooter-XL de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Elektrischescooter-XL. De contactgegevens staan vermeldt op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy. Bij vragen mail naar info@elektrischescooter-xl.nl.

Disclaimer
Lasouris.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Zie ook onze Disclaimer.

Privacy Policy voor Klanten
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Elektrischescooter-XL.nl

Gegevens die door de klant verstrekt worden
Lasouris.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a. Het verwerken van de bestelling.
1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde product.
1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Elektrischescooter-XL denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant. Je kunt je hier te allen tijde voor afmelden.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Elektrischescooter-XL zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven of door verkocht. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging
De gegevens die de klant aan Elektrischescooter-XL verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Aanpassing van klantgegevens; De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Elektrischescooter-XL kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Elektrischescooter-XL voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@elektrischescooter-xl.nl